>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1398 - دوره:32 - شماره:1


  tick  نامه به سردبیر: حرفه‌ای گرایی و تجارت در دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - صفحه:1-4

  tick  مقایسه نتایج بالینی حاصل از Short Implant‌ها بدون سینوس لیفت و ایمپلنت‌های Regular همراه سینوس لیفت در ناحیه خلف ماگزیلا: کار آزمایی بالینی - صفحه:5-10

  tick  بررسی مولکولی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از عفونت‌های پریودنتال و تاثیر عصاره جلبک سارگاسوم بر بیان ژن بیو فیلم Als با روش Real-Time-Pcr - صفحه:11-21

  tick  بررسی تغییرات ابعادی فریم ورک‌های زیرکونیایی بریج سه واحدی ایمپلنتی در طی مراحل ساخت (از اسکن تا سینتر) - صفحه:22-28

  tick  ارزیابی استحکام باند ریزکششی ترمیم‌های رزین کامپوزیتی Repair شده با تکنیک‌های متفاوت آماده سازی سطحی- یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:29-39

  tick  بررسی تاثیر مهار کننده‌های مصنوعی ماتریکس متالوپروتئینازها بر روی دوام استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج - صفحه:40-51

  tick  اثر پروتز پارسیل متحرک بر سلامت پریودنشیوم دندان‌های پایه و غیر پایه - صفحه:52-60

  tick  بررسی میزان تولیدات علمی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شبکه‌های Researchgate و Mendeley با استفاده از پایگاه استنادی Scopus در فاصله سال‌های 2015 – 2016 - صفحه:61-68

  tick  بررسی دانش و سواد اطلاعاتی کامپیوتری و اینترنتی در میان دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال 1395 - صفحه:69-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved