>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1397 - دوره:31 - شماره:3


  tick  بررسی مقایسه‌‌ای استحکام باند پست فایبر به در مقاطع مختلف عاج ریشه با سه نوع سمان رزینی (Rebilda, Bifixqm, Bifixse) - صفحه:146-154

  tick  مقایسه میزان موفقیت پالپوتومی دندان‌های شیری و عوامل موثر بر آن با استفاده از فرموکروزول توسط دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی شهر همدان - صفحه:155-161

  tick  اندازه‌گیری فلوراید موجود در خمیردندان‌های رایج تولید داخل و وارداتی در بازار مصرف ایران - صفحه:162-166

  tick  بررسی میزان آلودگی تلفن‌های همراه دانشجویان و کارکنان و هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:167-174

  tick  بررسی ارتباط سواد سلامت دهان مادران با وضعیت سلامت دهان کودکانشان - صفحه:175-184

  tick  مقایسه تاثیر دو روش آموزشی مختلف بر بهبود توانایی تعیین رنگ دندان، توسط دانشجویان دندانپزشکی - صفحه:185-190

  tick  فرآیند گام به گام درمان بیمار دچار شکاف دو طرفه لب و کام: گزارش مورد - صفحه:191-197

  tick  نقش غشاءها در بازسازی هدایت شده استخوان؛ مروری - صفحه:198-207
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved