>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:3


  tick  بررسی مقایسه ای مشخصات بافت نرم اطراف ایمپلنت با دندان - صفحه:150-155

  tick  بررسی تناسب بین طرح پانتیک و ریج بی دندانی، یک مطالعه مقطعی یک ساله - صفحه:156-161

  tick  مهار رشد میکروارگانیسم های پاتوژن کانال ریشه دندان به روش Antibiosis توسط لاکتیک اسید باکتریا، یک مطالعهIn Vitro - صفحه:162-167

  tick  مقایسه دو نوع رادیوگرافی پانورامیک متداول و Digital Subtraction در تشخیص ضایعات شبیه سازی شده کندیل مندیبل - صفحه:168-174

  tick  بررسی مقاومت به شکست در اینله های سرامیکی باند شونده به دندان با دو روش رایج کلینیکی حذف اندرکات - صفحه:175-181

  tick  تعیین ضرایب تصحیح تصاویر در تکنیک پانورامیک با استفاده از فانتوم فک پایین - صفحه:182-188

  tick  بررسی اثر خشک شدن و مرطوب سازی مجدد قطعات شکسته شده قبل از اتصال مجدد در دندان های قدامی بازسازی شده با روش اتصال مجدد - صفحه:189-195

  tick  مقایسه آزمایشگاهی دو روش دستی و چرخشی در آماده سازی کانال دندان های مولر شیری - صفحه:196-199

  tick  طرح درمان در بیماران دچار Amelogenesis Imperfecta، مروری بر روش های درمانی مختلف و ارایه راهکارهای مناسب - صفحه:200-209

  tick  آگاهی دندانپزشکان شرکت کننده در چهل و هفتمین کنگره بین المللی دندانپزشکی در مورد تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک جهت پیشگیری از اندوکاردیت باکتریال - صفحه:210-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved