>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1385 - دوره:19 - شماره:2


  tick  تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت دوم (تصاویر داخل دهانی) - صفحه:6-16

  tick  بررسی اثر برداشت کلاژن بر میزان استحکام باند برشی چهار سیستم باند عاجی یک جزیی - صفحه:17-27

  tick  مقایسه تاثیر سیستم های چرخشی Profile و Race بر آناتومی اولیه کانال های مشابه سازی شده دارای انحنای شدید - صفحه:28-36

  tick  گزارش یک مورد کیست دانتی ژور پیگمانته در بیماری با کیست های متعدد دانتی ژور فکین - صفحه:37-42

  tick  بررسی نقش زاویه قطع ریشه در میزان ریز نشت آپیکال متعاقب استفاده از آمالگام و Mta - صفحه:43-48

  tick  بررسی قدرت نگهدارندگی چهار نوع چسب دندان مصنوعی در محیط آزمایشگاه - صفحه:49-56

  tick  بررسی میزان تغییر محیط و ضخامت لبه روکش های استنلس استیل از پیش فرم گرفته (Precrimped)، بعد از Recrimping - صفحه:57-62

  tick  بررسی اثر استریلیزاسیون خشک و مرطوب بر سایش لیگاچرکاترهای ارتودنتیک - صفحه:63-70

  tick  بررسی بافت شناختی تاثیر Neo-Oss در بازسازی ضایعات ایجاد شده در جمجمه خرگوش و مقایسه آن با Bio-Oss - صفحه:71-79

  tick  بررسی تاثیر میزان بالای فلوراید آب آشامیدنی بر هوش کودکان - صفحه:80-86

  tick  بررسی ایمونوهیستوشیمیایی رسپتورهای استروژن و پروژسترون در ضایعات ژآنت سل گرانولومای محیطی و مرکزی فکین - صفحه:87-95

  tick  بررسی ارتباط هیپرتروفی آدنویید با زوایای سفالومتریک قاعده جمجمه - صفحه:96-103
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved