>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:1


  tick  تصویربرداری در دندانپزشکی ایمپلنت، ضرورت استفاده از روش های چند بعدی برای تعیین محل ایمپلنت - صفحه:6-18

  tick  استحکام باند بین سه نوع فایبر پست و سه ناحیه از عاج ریشه - صفحه:19-26

  tick  مقایسه کارایی بالینی استفاده از دو نوع باندینگ نسل پنج و شش در فیشور سیلانت مینای آلوده به بزاق - صفحه:27-34

  tick  بررسی آزمایشگاهی تأثیر کارواکرول بر باکتری Enterococcus Faecalis به عنوان داروی داخل کانال - صفحه:35-40

  tick  بررسی میزان پلیمریزاسیون یک رزین باندینگ آزمایشگاهی کیور شده با Led توسط دستگاه Dsc - صفحه:41-48

  tick  بررسی اثر فرول بر مقاومت به شکست دندان های بازسازی شده با پست های فایبرکوارتز تحت Cyclic Loading - صفحه:49-55

  tick  بررسی تأثیر دو نوع ادهزیو و دو نوع وسیله دی باندینگ بر میزان ادهزیو باقیمانده بر روی مینای دندان - صفحه:56-65

  tick  بررسی زباله های مطب های دندانپزشکی عمومی شهر همدان - صفحه:66-73

  tick  بررسی ارتباط بین سنگ های پالپی دندان و بیماری های ایسکمیک قلبی- عروقی - صفحه:74-80

  tick  عوامل مؤثر بر بهداشت دهان و دندان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار بر اساس مدل ارتقاء سلامت - صفحه:81-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved