>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1386 - دوره:20 - شماره:1


  tick  بررسی اثر کاربرد سمان چسبنده بر ریزنشت حد فاصل دو ماده آمالگام و کامپوزیت - صفحه:6-11

  tick  بررسی هیستولوژیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فورکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده از Mta خاکستری، Mta سفید و سمان پرتلند - صفحه:12-18

  tick  پلیمریزاسیون سیمان های رزینی دوال کیور کاربردی جهت چسباندن پست های فایبری هم رنگ دندان - صفحه:19-26

  tick  مقایسه اثر اروزیو دو نوع نوشابه ایرانی با دو نوع مشابه خارجی بر مینای دندان به روش آنالیز یون کلسیم - صفحه:27-32

  tick  بررسی ایمونوهیستوشیمیایی نشانگرهای P1 و Cyclin D1 در آملوبلاستومای فکین - صفحه:33-40

  tick  مقایسه مقدار دبری خارج شده از فورامن آپیکال در حین آماده سازی کانال با استفاده از روش دستی و سه نوع سیستم چرخشی - صفحه:41-45

  tick  بررسی تراکم بخار جیوه موجود در فضای کار دندانپزشکان شهر تهران - صفحه:46-52

  tick  مقایسه سلامت لثه در مادران دچار زایمان زودرس و مادران با زایمان به موقع در بیمارستان مهدیه تهران در سال های 80 -1381 - صفحه:53-58

  tick  بررسی اثر سمیت سلولی عامل باندینگ عاجی Adhese - صفحه:59-70

  tick  بررسی تاثیر انجام حرکات چی کونگ بر میزان ترشح و Ph بزاق و Siga - صفحه:71-77

  tick  مقایسه میزان موفقیت پالپوتومی با Mta (ساخت ایران) و فرموکرزول در دندان های مولر شیری کودکان 3-6 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 83-1382 - صفحه:78-83

  tick  ساخت یک نرم‎افزار رایانه‎ای جهت طراحی پروتزهای پارسیل متحرک بخش اول: نظر سنجی از اعضای هیات علمی در مورد قوانین طراحی پروتزهای پارسیل متحرک - صفحه:84-93
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved