>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1387 - دوره:21 - شماره:1


  tick  بررسی میزان بیان (Expression فیبرونکتین، کلاژن نوع I و Tgf-ß)وسط سلول‌های فیبروبلاست لیگامان پریودونتال انسانی در مجاورت مواد پر کننده انتهای ریشه - صفحه:6-16

  tick  بررسی تأثیر Rebonding و نوع لاینر بر ریزنشت ترمیم‌ های آمالگا‌م کلاس پنج - صفحه:17-23

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت کرونالی چهار نوع ماده پرکردگی موقت مورد استفاده در درمان‌های اندودنتیک - صفحه:24-28

  tick  دقت رادیوگرافی پانورامیک و توموگرافی خطی در تعیین محل کانال مندیبولار - صفحه:29-35

  tick  بررسی وجود اضطراب و علل آن در بیماران مراجعه کننده به مطب‌های دندانپزشکی عمومی شهر همدان در سال 1384 - صفحه:36-40

  tick  بررسی میزان تنوع تشخیص پوسیدگی‌های اکلوزال با روش‌های چشمی و رادیوگرافیک توسط دندانپزشکان عمومی - صفحه:41-45

  tick  تأثیر کیور کردن کامپوزیت Flowable بر میکرولیکیج ترمیم‌های کامپوزیت‌ قابل تراکم - صفحه:46-50

  tick  بررسی مقایسه‌ای نتایج کلینیکی استفاده از فلپ کرونالی یا غشای قابل جذب کلاژن، به همراه ماده پیوندی Bio-Oss+10%Collagen، در درمان ضایعات فورکای درجه Ii مولرهای فک پایین - صفحه:51-58

  tick  بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن P53 در نمونه‌های اسکواموس سل کارسینومای دهانی و مقایسه آن با افراد سالم به روش Pcr - صفحه:59-64

  tick  بررسی آلودگی میکروبی سیستم‌ های آبی یونیت‌های دندانپزشکی بخش تخصصی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385 - صفحه:65-71
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved