>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1386 - دوره:20 - شماره:4


  tick  مقایسه میزان ریزنشت آپیکال کانال‌های ریشه پر شده توسط Mta با کانال‌های پر شده توسط گوتاپرکا به روش تراکم جانبی - صفحه:263-267

  tick  بررسی اثر ژل کربامید پراکساید 16% (Nite White) بر آزادسازی جیوه از آمالگام‌ های ایرانی و خارجی با ذرات کروی و مخلوط به روش جذب اتمی ‌بخار سرد - صفحه:268-275

  tick  بررسی میزان Gap و Overhang در ناحیه Finish Line کوپینگ‌های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت‌های Iti - صفحه:276-285

  tick  مقایسه اثر باندینگ‌های لایت‌کیور و دوال‌کیور بر استحکام باند پست‌های تقویت شده با فیبر در نواحی مختلف کانال ریشه - صفحه:286-293

  tick  بررسی تغییرات مورفولوژیک سمفیز متعاقب درمان با Chin Cup در بیماران Cl Iii اسکلتی - صفحه:294-299

  tick  بررسی چسبندگی و تغییرات مورفولوژیک سلول‌های استئوبلاست انسان در مجاورت Mta تیره، Mta سفید و سیمان پرتلند - صفحه:300-306

  tick  بررسی سنسیتومتریک فیلم‌های رادیوگرافی دندانی F, E در دو سیستم ظهور و ثبوت دستی و اتوماتیک - صفحه:307-312

  tick  بررسی و مقایسه تغییرات قطعه پروگزیمال (قطعه کندیلی) در جراحی Set-Back فک پایین در دو تکنیک ساژیتال اسپلیت دو طرفه و ورتیکوساژیتال داخل د‌هانی - صفحه:313-317

  tick  بررسی مقایسه‌ای امکان بازسازی پاپیلای بین دندانی توسط پیوند بافت همبند با و بدون استفاده از Emdogain - صفحه:318-323

  tick  بررسی اثر ضد‌عفونی‌ کنندگی رقت 2:100 از محلول هیپوکلریت سدیم 5% و استفاده از روکش یک بار مصرف بر آلودگی تجهیزات و سطوح کار دندانپزشکی با ویروس هپاتیتB - صفحه:324-331
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved