>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1385 - دوره:19 - شماره:4


  tick  تهیه تصاویر در دندانپزشکی قسمت چهارم (تهیه تصاویر از رادیوگرافی ها و اشیا) - صفحه:6-16

  tick  بررسی پدیده غیرفعال شدن داروهای ضدعفونی کننده کانال ریشه دندان توسط عاج دندانی، عاج دمینرالیزه شده، ماتریکس عاجی و جزء معدنی عاج - صفحه:17-23

  tick  بررسی تاثیر روش های آماده سازی سطح روکش استنلس استیل و باندینگ های مختلف در استحکام باند برشی و نیر کامپوزیت رزین مستقیم - صفحه:24-31

  tick  تاثیر روش های آماده کردن سطح مینا بر استحکام باند براکت ارتودنسی - صفحه:32-39

  tick  بررسی و مقایسه اثر دهانشویه های پلاکس و ایرشا بر روی کاهش مقدار پلاک میکروبی دندان - صفحه:40-50

  tick  تغییرات موقعیت استخوان هایویید متعاقب درمان مال اکلوژن Class Ii Div1 با دستگاه فانکشنال فرمند - صفحه:51-56

  tick  مقایسه تاثیر پنج تکنیک مختلف آماده سازی کانال بر آناتومی اولیه کانال های شبیه سازی شده دارای انحنای شدید - صفحه:57-59

  tick  بررسی مقایسه ای میزان نشت نانومتری در ترمیمهای کامپوزیت متعاقب کاربرد مواد چسبنده عاجی سلف اچ و توتال اچ در دندانهای شیری و دائمی - صفحه:69-79

  tick  بررسی اثر چند ماده ضد عفونی کننده در ویروس زدایی هندپیس های دندانپزشکی - صفحه:80-88

  tick  افتراق هیستوپاتولوژیک اسکواموس سل کارسینومای دهانی با تمایز بالا و وروکوزکارسینوما از طریق رنگ آمیزی اختصاصی غشای پایه - صفحه:89-93

  tick  مقایسه کاربرد فرموکروزول و Mta در پالپوتومی دندان های مولر شیری کودکان - صفحه:94-101

  tick  بررسی میزان Dmft در دانش آموزان ناشنوای 12 ساله مدارس استثنایی تهران - صفحه:102-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved