>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1385 - دوره:19 - شماره:3


  tick  تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت سوم (تهیه تصاویر رخ و نیم رخ) - صفحه:6-13

  tick  بررسی مقایسه ای درمان ضایعات استخوانی دو و سه دیواره پریودنتال با استفاده از فرآورده های ماتریکس مینا و دبریدمان ساده - صفحه:14-23

  tick  بررسی آزمایشگاهی چند روش در استحکام بخشی دیواره های نازک ریشه دندانهای سنترال پس از درمان روت کانال - صفحه:24-28

  tick  مقایسه برخی خصوصیات رزین های رستوریشن موقت Acropars Trii ،Tempron ،Trim و Aria Dent) Duralay - صفحه:35-44

  tick  بررسی گذشته نگر لیکن پلان دهانی در بخش پاتولوژی دهان و فک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهای 1347 تا پایان 1381 - صفحه:45-52

  tick  مقایسه دقت رادیوگرافی واترز با Ct اسکن در تشخیص شکستگی های ناحیه Midface - صفحه:53-65

  tick  بررسی مقایسه ای میزان سایش کامپوزیت های دندانی پلیمریزه شده با دستگاه های لایت کیور Led و هالوژن - صفحه:59-65

  tick  بررسی میزان جیوه ادرار دندانپزشکان شهر تهران و عوامل موثر بر آن - صفحه:66-75

  tick  ارزیابی وضعیت پریودنتال در زنان یائسه مبتلا به استئوپروز و استئوپنی و مقایسه با گروه کنترل - صفحه:76-83

  tick  بررسی خواص فیزیکی سمان موقت ایرانی Tem Band و سمان موقت خارجی Temp Bond و مقایسه آنها با Iso 3107 - صفحه:84-90

  tick  مقایسه استحکام باند برشی رزین سرومری به دو نوع آلیاژ نجیب و پایه - صفحه:91-99

  tick  تارودنتیسم: گزارش یک مورد درمان موفقیت آمیز ریشه و تاج - صفحه:100-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved