>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1395 - دوره:29 - شماره:4


  tick  تاثیر نوع تراش (فرز و لیزر Er:Yag) و ماده ترمیمی‌ بر عود پوسیدگی نسج دندان به روش سنجش ریز سختی - صفحه:229-236

  tick  تولید آغوز (کلستروم) فوق ایمن در گاو برعلیه استرپتوکوک‌‌‌های دخیل در پوسیدگی دندان و سنجش تاثیر آن بر رشد و تشکیل بیوفیلم این باکتری‌‌‌ها - صفحه:237-246

  tick  اعتبارسنجی روش‌های اندازه‌گیری طول کانال دندان: یک مطالعه روش شناختی - صفحه:247-252

  tick  بررسی ارتباط بین آناتومی مندیبل با سن و جنسیت در رادیوگرافی پانورامیک افراد 55-25 ساله مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1395 - صفحه:253-261

  tick  آگاهی دانشجویان دندانپزشکی درباره پیشگیری، کشف زود هنگام و ارجاع بیماران مبتلا به سرطان دهان - صفحه:262-270

  tick  بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمو‌می‌ شهر گرگان از کنترل و درمان دندان‌های صدمه دیده در سال 1394 - صفحه:271-276

  tick  سالمندی و پیامدهای آن در دهان: مروری - صفحه:277-287

  tick  مروری بر درمان‌های سندرم اختلال درد عضلات صورت - صفحه:288-301
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved