>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1397 - دوره:31 - شماره:1


  tick  چقرمگی شکست و تغییر رنگ کامپوزیت‌های رزینی نانوهیبرید در محیط خشک و مرطوب به مدت 60 روز - صفحه:1-10

  tick  بررسی مقایسه‌ای توانایی سیل Proroot Mta و Bio Mta در پر کردن کانال با روش اینفیلتراسیون مایع - صفحه:11-17

  tick  ارزیابی سفالومتریک موقعیت زبان و فضای اوروفارنکس در بیماران درمان شده با دستگاه فانکشنال Twin-Block - صفحه:18-26

  tick  مقایسه مقاومت به سایش سه نوع دندان مصنوعی کامپوزیتی با یک نمونه از دندان‌های مصنوعی آکریلی - صفحه:27-33

  tick  بررسی پایایی درون مشاهده‌گر و بین مشاهده‌گر در ارزیابی هیستوپاتولوژیک لیکن پلان دهانی بر اساس معیارهای Modified Who - صفحه:34-41

  tick  ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش Rula و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی - صفحه:42-48

  tick  بررسی عوامل موثر انگیزش یادگیری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - صفحه:49-57

  tick  مروری بر تاثیر روش‌های ونیر کننده زیرکونیا بر میزان شکست رستوریشن‌های زیرکونیایی - صفحه:58-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved