>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1383 - دوره:11 - شماره:43


  tick  نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر Fas در بیماران لوسمی حاد پرومیلوسیتی با جابه جایی کروموزومی(17-15)T - صفحه:687-

  tick  بررسی بیان پروتئین P53 در اشکال مهاجم و غیرمهاجم کارسینوم سلول بازال - صفحه:697-

  tick  پلئوسیتوزیس استریل مایع نخاع در شیرخواران مبتلا به عفونت ادراری با سن کم تر از 3 ماه بستری در بخش کودکان بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) طی سال های 1382-1371 - صفحه:705-

  tick  بررسی مقایسه ای سلول های مزوتلیال راکتیو و آدنوکارسینوم در رنگ آمیزی معمول و مونوکلونال آنتی بادی - صفحه:711-

  tick  رتیکولوهیستیوسیتوز خود محدودشونده مادرزادی (گزارش 1 مورد با ضایعه منفرد) - صفحه:717-

  tick  ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در یک دوره 20 ساله (80-1360) در افراد مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران - صفحه:723-

  tick  مقایسه اثر شیاف پروستاگلاندین و قرص ایزوسوربید دی نیترات داخل واژن بر دیلاتاسیون سرویکس در 3 ماهه اول بارداری - صفحه:731-

  tick  مقایسه میزان خون ریزی در 2 روش بیهوشی پروپوفول - رمی فنتانیل با ایزوفلوران - رمی فنتانیل برای جراحی اندوسکوپی سینوس در بیمارستان حضرت رسول (ص) - صفحه:737-

  tick  صرع در کودکان مبتلا به فلج مغزی - صفحه:743-

  tick  پیش گویی زایمان زودرس توسط اندازه گیری میزان بتا-H.C.G در ترشحات سرویکوواژینال - صفحه:749-

  tick  ارتباط فراوانی الل B2 در ژن Cetp با میزان Hdl-C در جمعیت تهرانی - صفحه:757-

  tick  گزارش 1 مورد نادر استویید استوما در استخوان اسکافویید - صفحه:765-

  tick  بررسی قطر عرضی بطن سوم مغز در تصویرهای توموگرافی کامپیوتری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده - صفحه:771-

  tick  بررسی رابطه بین شاخص توموری Her-2 و قدرت تهاجمی سرطان پستان (متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل) در بیماران ماستکتومی شده در انستیتو کانسر طی سال های 82-1380 - صفحه:781-

  tick  تعیین میانگین تیتر Anti-Hbs ایجاد شده در کارکنان بهداشتی دریافت کننده واکسن هپاتیت B در بیمارستان فیروزگر شهر تهران - صفحه:789-

  tick  بررسی دیالیز صفاقی سرپایی دایم به عنوان روشی جهت درمان جای گزینی نارسایی مزمن کلیوی (گزارش 37 مورد در مرکز پزشکی شهید هاشمی نژاد) - صفحه:797-

  tick  ارتباط علائم بالینی و پاراکلینیک بیماران Iga نفروپاتی با طبقه بندی هیستوپاتولوژیک در بیوپسی کلیه: بررسی کلینیکوپاتولوژیک 57 مورد - صفحه:807-

  tick  بررسی عوامل خطر در زنان مبتلا به دیابت حاملگی - صفحه:815-

  tick  تعیین شیوع پرفشاری خون در افراد بالای 18 سال شهر زابل - صفحه:821-

  tick  شاخص تغذیه سالم و ارتباط آن با کفایت رژیم غذایی در نوجوانان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران - صفحه:829-

  tick  تومورنورواکتودرمال اولیه اینترااسپاینال (گزارش 1 مورد نادر) - صفحه:841-

  tick  اثر دپولاریزاسیون و عدم حضور یون کلسیم بر توزیع مس و روی در 5 ناحیه مغز موش صحرایی نر - صفحه:847-

  tick  مقایسه درصد فراوانی عفونت کلامیدیایی (Igm&Igg) در کودکان زیر 14 سال مبتلا و غیرمبتلا به پنومونی بستری شده در بخش کودکان - صفحه:855-

  tick  فراوانی سوختگی های الکتریکی، شیمیایی و حرارتی در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران در سال 1381 - صفحه:861-

  tick  تمایز استرین های چندگانه ترایکوفایتون روبروم در بیماران مبتلا به اونیکومایکوزیس با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز (P.C.R) - صفحه:867-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved