>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1386 - دوره:14 - شماره:55


  tick  گزارش یک مورد هنوخ شوئن پورپورا به دنبال سپتی سمی پسودوموناسی - صفحه:7-12

  tick  بررسی سطح آگاهی زنان باردار نسبت به معایب و مزایای زایمان طبیعی و سزارین در تهران 6 ماهه اول سال 1384 - صفحه:13-22

  tick  بررسی مقایسه ای روشهای میکروایمونوفلئورسانس، الیزا، کیت تشخیص سریع Dima و رنگ آمیزی گیمنز در تشخیص سرویسیت کلامیدیابی - صفحه:23-34

  tick  بررسی مقایسه ای روند ترمیم دو نوع آلوگرافت استخوانی داخل غضروفی با یکدیگر و با آلوگرافت های داخل غشایی همراه با آنتی ژن زدایی دو گانه - صفحه:35-46

  tick  نقش مداخلات دارویی و روان شناختی در کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد در زندانیان معتاد - صفحه:47-58

  tick  مطالعه تجربی اثر روشهای مختلف تجویز هپارین در جلوگیری از چسبندگی در التهاب عفونی و غیر عفونی صفاق در خوکچه هندی - صفحه:59-66

  tick  ارزش بالینی آنتی بادی های روماتویید فاکتور ایمونوگلوبین آ، ضد میلوپراکسیداز و ضد پروتئیناز 3 در بیماران مبتلا مبتلا به آرتریت روماتویید - صفحه:67-74

  tick  بررسی نتیجه عمل آپوننس پلاستی در بیمارانی که در بیمارستان شفایحیائیان از سال 1353 تا 1384 تحت عمل جراحی قرار گرفته اند - صفحه:75-80

  tick  بررسی یافته های پاتولوژیک 100 بیمار مبتلا به التهاب مزمن گوش میانی در مراجعین به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران - صفحه:81-88

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر هالوتان، ایزوفلوران و سووفلوران بر عمق بیهوشی با استفاده از مونیتورینگ Bis در اعمال کاشت حلزون در کودکان 6-2 ساله در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، سال 84-1383 - صفحه:89-94

  tick  گزارش اولین مورد سندرم فامیلی آلبینیسم چشمی- پوستی نوزادی در همراهی با سندرم Vacterl - صفحه:95-100

  tick  مقایسه اثر فراگمین با هپارین بر روی لیپیدهای سرم در طی 9 ماه در بیماران همودیالیزی بیمارستان پانزده خرداد تهران - صفحه:101-106

  tick  بررسی مورفولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی تومورهای استرومایی لوله گوارش و ارزش بروز C-Kit در تشخیص هیستومورفولوژیک آنها - صفحه:107-114

  tick  بررسی اندکس های رادیوگرافیک مچ دست در بی ثباتی های این مفصل - صفحه:115-122

  tick  بررسی 50 مورد اسپوندیلودیسکیتیس عفونی از نظر نماهای بالینی، میکروبیولوژی، رادیولوژی و درمان - صفحه:123-132

  tick  گزارش یک مورد گلیوبلاستوما در گیرنده 18 ساله کلیه از فامیل - صفحه:133-140

  tick  بررسی ارزش تشخیصی روش ایمونوهیستوشیمی برای نمایش وجود رسوب ایمنی در مقایسه با روش ایمونوفلئورسانس در بیوپسی های کلیه - صفحه:141-148

  tick  بررسی سنین تردید، تشخیص، استفاده از سمعک و مداخله در کودکان ناشنوا (سال 1384) - صفحه:149-158

  tick  بررسی مولکولی فعالیت پروتئولیتیکی پروتئین 3 C در پاراکو ویروس انسانی تیپ یک - صفحه:159-166

  tick  مقایسه اثر تغذیه با پستان مادر و تغذیه با لوله بر میزان اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم - صفحه:167-172

  tick  بررسی میزان موفقیت جراحی پرکوتانئوس در درمان سنگ کلیه بیماران مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی کلیوی - صفحه:173-180

  tick  بررسی اثر ضد دردی فرم فعال ویتامین D در یک مدل درد نوروپاتی - صفحه:181-190

  tick  گزارش یک مورد سل لوزالمعده - صفحه:191-196

  tick  بررسی عملکرد لوله نزدیک کلیه در کودکان تحت شیمی درمانی در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) - صفحه:197-206

  tick  در بی دردی بعد از عمل هرنیورافی اینگوینال، انفیلتراسیون بوپیواکائین 0/25 % قبل از برش جراحی موثرتر است یا قبل از بستن برش جراحی؟ - صفحه:207-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved