>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1386 - دوره:14 - شماره:54


  tick  استرس: واکنش عمده پرستاران به بافت تصمیم گیری اخلاقی - صفحه:7-16

  tick  گزارش یک مورد سندرم کورنلیا دلانجه - صفحه:17-20

  tick  بررسی میزان بروز پروتئین Gli-1 در بیماران دچار کلویید و اسکار هیپرتروفیک - صفحه:21-28

  tick  بررسی نتایج کوردکتومی خلفی با لیزر دی اکسید کربن بر روی عوارض تنفسی ناشی از فلج طنابهای صوتی - صفحه:29-36

  tick  بررسی اثرات مادری و نوزادی افزودن ترامادول به لیدوکایین 2% در بیحسی اپیدورال در سزارین - صفحه:37-44

  tick  معرفی یک بیمار مبتلا به سارکوییدوز با تظاهرات بالینی مشابه سندرم شوگرن - صفحه:45-52

  tick  بررسی ارتباط عادات غذایی با بیماری ایسکمی قلب - صفحه:53-62

  tick  بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری آنزیم آدنوزین دآمیناز در مایع پلور، برای افتراق موارد بدخیمی و سل در مقایسه با بیوپسی پلور - صفحه:63-70

  tick  گزارش یک مورد تظاهر غیرمعمول سل جلدی - صفحه:71-76

  tick  بررسی میزان آلودگی گاز بیهوشی نیتروس اکساید در اتاق های عمل جراحی اطفال بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی - صفحه:77-86

  tick  بررسی سطح فریتین سرم در کودکان 12-6 ساله دبستانی شهر تهران - صفحه:87-94

  tick  گزارش یک مورد کیست هیداتیک دیافراگم - صفحه:95-100

  tick  مقایسه تاثیر بیهوشی کامل وریدی و بیهوشی استنشاقی بر تست عملکرد ریوی بعد از عمل - صفحه:101-108

  tick  گزارش ویژگی های بالینی 100 مورد آرتریت عفونی در بیمارستان های فیروزگر و حضرت رسول اکرم (ص) طی سالهای 1382-1377 - صفحه:109-118

  tick  بررسی مقایسه ای اسیدهای چرب اشباع و ترانس و سیس در بافت چربی و سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد داخلی و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:119-128

  tick  بررسی درجه بدخیمی تومورهای پستان بر اساس نمونه های سیتولوژی بدست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان در فاصله زمانی فروردین ماه 1383 تا پایان آذرماه 1384 در مجتمع آموزشی - درمانی حضرت رسول اکرم( ص) و بیمارستان میلاد - صفحه:129-138

  tick  گزارش یک مورد تامپوناد قلبی به عنوان نخستین علامت میکسدم - صفحه:139-142

  tick  فراوانی برخی از عفونت های آمیزشی در یک واحد تنظیم خانواده - صفحه:143-150

  tick  معرفی یک مورد نادر بیماری هیداتید اولیه غده پاروتید - صفحه:151-156

  tick  تهیه و خالص سازی آنتی ژن های کرم بالغ فاسیولاهپاتیکا جهت تشخیص فاسیولیازس - صفحه:157-166

  tick  بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1383 - صفحه:167-178

  tick  بررسی ارتباط مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین C با ابتلا به پره اکلامپسی و اکلامپسی در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی در سال 1383 - صفحه:179-192

  tick  بررسی میزان شیوع برخی از عوامل مولد اسهال با تاکید بر انگل کریپتوسپوریدیوم در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران، 1382-1381 - صفحه:193-202

  tick  اثربخشی درمان چهاردارویی مبتنی بر مترونیدازول و آموکسی سیلین در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران ایرانی - صفحه:203-208

  tick  بررسی ارتباط شدت علایم بالینی و آزمایشگاهی با پیش آگهی کودکان مبتلا به گلومرولونفریت حاد متعاقب عفونت استرپتوکوکی بستری در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) - صفحه:209-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved