>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1381 - دوره:9 - شماره:32


  tick  سندرم شبه اسکلرودرمی معرفی یک بیمار نادر (سندرم ورنر) - صفحه:637-642

  tick  بررسی مقایسه ای 5 آزمون عملکردی اندام تحتانی در بیماران با پارگی لیگامان متقاطع قدامی و افراد سالم - صفحه:643-648

  tick  مقایسه کیفیت زندگی بیماران پوستی با افراد سالم - صفحه:649-658

  tick  بررسی تاثیر امواج فرا بنفش ناشی از جوشکاری با الکترودهای صنعتی در القای سرطان پوست در موشهای سوری Balb/C - صفحه:659-668

  tick  گزارش یک مورد لنفوم اولیه تخمدان در مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر - صفحه:669-674

  tick  بررسی مقایسه ای سونوگرافی دیورتیک و اسکن دیورتیک کلیه در تمایز هیدرونفروز انسدادی از هیدرونفروز غیر انسدادی - صفحه:675-680

  tick  بررسی تاثیر احتمالی پرتوگیری شغلی بر میزان عناصر کم مقدار روی و مس موجود در خون پرتوکاران رادیولوژی - صفحه:681-686

  tick  گزارش یک مورد سندرم لوپوس نوزادی - صفحه:687-690

  tick  بررسی رابطه بین ناتوانی و افسردگی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت شهر کرمان در سال 1380 - صفحه:691-698

  tick  مقایسه آزمونهای تعادلی و محدوده ثباتی پویا در افراد سالم و بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با استفاده از سیستم تعادلی بایودکس - صفحه:699-708

  tick  جراحی بانکارت با روش جدیدبا استفاده از پیچ آنکور سوراخ دار: مطالعه کوتاه مدت - صفحه:709-722

  tick  تاثیر لوله گذاری و ساکشن نای بلافاصله پس از تولد در پیشگیری از عوارض و مرگ و میر ناشی از سندرم آسپیراسیون مکونیوم - صفحه:723-728

  tick  مقایسه اثرات درمانی و عوارض سایمتیدین و متوکلوپرامید در بیماران مبتلا به سوءهاضمه بدون زخم - صفحه:729-740

  tick  بررسی پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی در نیمه اول سال 1378 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از نظر رعایت اصول علمی نگارش - صفحه:741-750

  tick  بررسی وضعیت کارکرد تیرویید و تعیین نوع گواتر در بیماران مبتلا به گواتر - صفحه:751-758

  tick  مقایسه الگوی مصرف مواد غذایی در رژیم غذایی خانوارهای ساکن مناطق غرب تهران با استانداردهای تغذیه ای توصیه شده - صفحه:759-766

  tick  ارزیابی دریافتهای غذایی ساکنین منطقه 13تهران بر پایه هرم راهنمایی غذایی - صفحه:767-778

  tick  بررسی ارتباط بین ضخامت مرکز قرنیه و میزان فشار داخل چشمی اندازه گیری شده با تونومتر گلدمن - صفحه:779-786

  tick  الگو و عادتهای غذایی خانوارهای ساکن مناطق مختلف غرب تهران و تفاوتها در این مناطق - صفحه:787-800

  tick  تخلیص و ارزیابی آنتی ژنهای اصلی مایع هیداتیک در تشخیص ایمونولوژیک هیداتیدوز - صفحه:801-808
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved