>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1382 - دوره:10 - شماره:36


  tick  بررسی تداخلات دارویی در میان داروهای ضد التهاب غیر استروییدی( Nsaids) در نسخه های بیمه شهرستان ساری در سال 1378-80 - صفحه:489-496

  tick  بررسی عوارض قلبی و مرگ و میر ناشی از آن در بیماران بتاتالاسمی ماژور در 10 سال گذشته در بیمارستان حضرت علی اصغر)ع) - صفحه:497-502

  tick  گزارش 2 مورد دوقلوی بهم چسبیده امفالوپاگوس و دی سفالوس با ناهنجاریهای متعدد - صفحه:503-508

  tick  بررسی اثر اسپری سالبوتامول روی برونکواسپاسم و هیپوکسی در بیماران با مصرف سنگین سیگار حین بیهوشی عمومی - صفحه:509-516

  tick  مقایسه اثر 2 روش فیزیوتراپی در بهبود کشیدگی ضربه ای درجه Iو Ii لیگامانهای خارجی مچ پا - صفحه:517-526

  tick  بررسی صحیح بودن مقدار اشعه داده شده در پرتو درمانی سرطان پستان با ترمولومینسانس دوزیمتری - صفحه:527-534

  tick  تعیین شاخصهای همه گیرشناسی در کودکان مبتلا به تومور مغزی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) - صفحه:535-540

  tick  بررسی ضرورتهای انجام تراکئوتومی و عوارض آن در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی سالهای 1374-79 - صفحه:541-546

  tick  مقایسه اثر درمانی 2 رژیم آنتی بیوتیکی تجربی Empiric در بیماران سرطانی نوتروپنیک تب دار - صفحه:547-552

  tick  اندازه گیری شاخصهای طبیعی در سونوگرافی داپلر شریان سلیاک در افراد بالای 20 سال - صفحه:553-560

  tick  بررسی اثر سوفنتانیل وریدی بر بالا بردن سطح بی دردی حاصل از تزریق داخل نخاعی بوپیواکایین %./5 - صفحه:561-566

  tick  بررسی فراوانی نارسایی حاد کلیه در نوزادان مبتلا به سپتی سمی در بخش نوزادان بیمارستان بهارلو سالهای(1377-78) - صفحه:567-572

  tick  گزارش یک مورد میلوپاتی گردن در اثر عفونت قارچی - صفحه:573-578

  tick  گزارش یک مورد مننژیت ناشی از کمپیلوباکتر فتوس در فرد بزرگسال - صفحه:579-584

  tick  بررسی وضعیت روانی زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در سال 1380-81 - صفحه:585-598

  tick  گزارش یک مورد سل دیواره خلفی اوروفارنکس - صفحه:599-604

  tick  تشخیص یک مورد کارسینوم شبه وارتینی حین عمل توسط سیتولوژی - صفحه:605-610

  tick  مقایسه تجویز Cnrh به صورت موجی Pu Lsatile Gnrh) با گنادوترپین های انسانی Hmg+Hcg) در درمان ناباروری زنان مبتلا به هیپوگنادوتروپین هیپوگنادیسم: تجربه 17 ساله - صفحه:611-618

  tick  بررسی اثر سولفات منیزیم وریدی بر سطح پاسخهای استرس، نورواندوکرین و فاز حاد در بیهوشی عمومی در مقایسه با بی حسی نخاعی - صفحه:619-628

  tick  بررسی نتایج درازمدت آرتروپلاستی تروکانتر بزرگ در بیماران مبتلا به عفونت چرکی قبلی مفصل ران - صفحه:629-637
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved