>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1382 - دوره:10 - شماره:33


  tick  گزارش یک مورد سندرم هیپرائوزینوفیلیای اولیه در یک دختر 4 ساله - صفحه:5-8

  tick  بررسی ارتباط بین افزایش Crpو Esr با درگیری استخوان در عفونت پای دیابتی - صفحه:9-16

  tick  ارزیابی شدت بیماری در 40 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی - صفحه:17-24

  tick  بررسی وضعیت مصرف هورمونهای جایگزینی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:25-30

  tick  کندروسارکوم سپتوم بینی و معرفی دو مورد آن در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان حضرت رسول (ص) - صفحه:31-36

  tick  درمان جراحی تومورهای کاروتید بادی از دیدگاه جراحی اعصاب - صفحه:37-44

  tick  مقایسه تشخیصهای هنگام پذیرش و ترخیص کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای حضرت علی اصغر (ع) و شهید دکتر رهنمون در سال 1374 - صفحه:45-54

  tick  معرفی یک مورد کندروسارکوم مزانشیمی خلف صفاقی - صفحه:55-60

  tick  بررسی اثر درمانی آلفا اینترفرون نوع 2a (رفرون) روی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن C - صفحه:61-74

  tick  بررسی مقایسه ای وضعیت ایستاده و نشسته از نظر حداکثر گشتاور اکستانسوری ایزومتریک ستون فقرات کمری در زوایای مختلف فلکسیور آن توسط دستگاه Isostation B-200 در مردان 20-30 سال - صفحه:75-80

  tick  بررسی تغییرات توپوگرافیک قرنیه بعد از اعمال جراحی اسکلرال باکلینگ و ویترکتومی - صفحه:81-90

  tick  بررسی میزان آنگاژمان در خانمهای نولی پار در شردع مرحله فعال زایمان و ارتباط آن با نحوه انجام زایمان - صفحه:91-96

  tick  ارزیابی کمی پروتئینوری با استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه های تصادفی ادرار مبتلایان به بیماریهای کلیوی - صفحه:97-104

  tick  بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه غرب تهران سال 1378-79 - صفحه:105-110

  tick  ارتباط کم گزارش دهی و بیش گزارش دهی انرژی دریافتی با شاخص توده بدن و عوامل مرتبط با شیوه زندگی: مطالعه قند لیپید تهران - صفحه:111-122

  tick  بررسی فراوانی عوامل خطر سوئ تغذیه در کودکان زیر 5 سال شهرستان کرج در سال 1380-81 - صفحه:123-132

  tick  متخصصان اطفال، آنتی بیوتیک و درخواست والدین - صفحه:133-140

  tick  تاثیر نیکل بر مسدودکننده جریان یونی گذرای کلسیمی سلولهای گره سینوسی- دهلیزی دست نخورده و سالم قلب خرگوش - صفحه:141-150

  tick  لیشمانیوز احشایی با شروع تب و اسهال خونی گزارش یک مورد - صفحه:151-158

  tick  مقایسه روش پرتو درمانی هدفمند با به کارگیری دی اکسی یوریدین نشان دار شده با ید 125 با روش پرتودرمانی خارجی، در درمان گلیوما در شرایط In Vitro - صفحه:159-165
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved