>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1381 - دوره:9 - شماره:31


  tick  بررسی خشونت فیزیکی توسط همسر علیه زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی تهران در پاییز 1379 - صفحه:485-490

  tick  بررسی وضعیت بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و مراقبان آنها پس از ترخیص از بیمارستان - صفحه:491-500

  tick  بررسی عواقب دراز مدت و فاکتورهای پیش بینی کننده درگیری ارگانها در اسکلروز سیستمیک - صفحه:501-508

  tick  مقایسه اثر دوز ثابت و متغیر نگهدارنده پروپوفل بر زمان بیدار شدن با مانیتورینگ شاخص دوطیفی(Bis) - صفحه:509-514

  tick  فراوانی علل قطع آمپول دپومدروکسی بروژسترون استات در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:515-520

  tick  بررسی فراوانی کندروکلسینوز زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاههای روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران(1379-80) - صفحه:521-526

  tick  گزارش 1 مورد بیمار مبتلا به فیبرودیسپلازی(میوزیت) اسیفیکان پیشرونده - صفحه:527-532

  tick  گزارش یک مورد نشانگان پوئمز(Poems Syndrome) از ایران و مروری بر مقالاتی که در این زمینه منتشر شده است - صفحه:533-538

  tick  لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی به دنبال سندرم بهجت: گزارش یک مورد - صفحه:539-544

  tick  بررسی نقش متادون به عنوان یک مخدر مناسب در عمل جراحی و پیوند عروق کرونر د رمعتادان به تریاک - صفحه:545-550

  tick  بررسی شیوع نئوپلازی داخل اپی تلیالی با درجه بالا در نمونه های پروستات و همراهی آن با کانسر پروستات در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید هاشمی نژاد از سال 1378 لغایت 1379 - صفحه:551-556

  tick  مقایسه فراوانی وجود میکروب هلیکوباکتر پیلوری در گروههای مختلف بیماران مبتلا به سوء هاضمه بدون زخم - صفحه:557-566

  tick  مقایسه اثر تمرین با تخته تعادل به تنهایی و تمرین با تخته تعادل به اضافه دویدن به جلو و عقب روی تعادل استاتیک افراد با ضایعه کشیدگی درجه 1و2 رباطهای خارجی مچ پا - صفحه:567-572

  tick  معرفی یک مورد بیمار مبتلا به استئومیلیت مزمن عودکننده مولتی فوکال - صفحه:573-580

  tick  بررسی رفتارهای حسی و حرکتی در رت های نوروپاتیک قبل و بعد از پیوند داخل نخاعی سلولهای کرومافینی - صفحه:581-592

  tick  بررسی میزان و تغییرات آستیگماتیسم القایی در عمل کاتاراکت: مقایسه نخ ویکریل 0-8 و نایلوم0-10 - صفحه:593-602

  tick  تعیین پارامترهای تولد در 1000 نوزاد سالم متولد شده ایرانی در بیمارستان فیروزآبادی - صفحه:603-608

  tick  لنفوم بافت نرم: گزارش یک مورد - صفحه:609-614

  tick  بررسی اثرات سولفات منیزیوم بر میزان درد و توراپی نفرین سرم در اعمال جراحی آرتروسکوپی تشخیصی - صفحه:615-622

  tick  بررسی ارتباط بین کله سیستیت مزمن با هلیکوباکترپیلوری در نمونه های جراحی شده کیسه صفرا - صفحه:623-628
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved