>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1381 - دوره:9 - شماره:28


  tick  آسم شناسی از ورزش در فوتبالیست های باشگاههای تهران - صفحه:5-10

  tick  تعیین عوامل موثر بر بقاء در اطفال مبتلا به نوروبلاستوما - صفحه:11-18

  tick  بررسی میزان بروز تولد نارس، عوارض و سرانجام آنها در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1378 - صفحه:19-26

  tick  لیپوسارکوم روده بزرگ ((گوارش یک مورد)) - صفحه:27-32

  tick  بررسی بارداریهای ناخواسته در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سالهای 1377 لغایت 1378 - صفحه:33-38

  tick  گزارش یک مورد سندرم دندی واکر در یک نوزاد - صفحه:39-44

  tick  میوفیبروبلاستوما عقده لنفاوی در بازوی پسر بچه 13 ساله(گزارش یک مورد) - صفحه:45-50

  tick  تاثیر وضعیت ترندلنبرگ 15 درجه به همراه 10 درجه سربالاروی گسترش بی حسی اپیدورال حین عمل سزارین - صفحه:51-56

  tick  گزارش یک مورد کودک مبتلا به کیست برونکوژنیک همراه با مروری بر تشخیص و درمان - صفحه:57-62

  tick  بررسی ارزشمند بودن بیوپسی عضلانی به روش بسته با سوزن در تشخیص بیماریهای التهابی عضله - صفحه:63-68

  tick  شکستگی و دررفتگی غیرقابل جاانداختن شانه ((گزارش یک مورد غیر معمول)) - صفحه:69-74

  tick  بررسی رابطه بین مقایر سمی جنتامایسین و فعالیت آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین در کلیه، ریه و سرم موش صحرایی - صفحه:75-88

  tick  گزارش 1 مورد Cutis Laxa همراه با دررفتگی دو طرفه مفصل ران - صفحه:89-92

  tick  فعالیت آنزیمهای آنتنی اکسیداتیو کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز گلبولهای قرمز خون در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر - صفحه:93-100

  tick  بررسی سینویت گذرای حاد مفصل هیپ بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سالهای 1370-1378 - صفحه:101-106

  tick  مقایسه اثر مپریدن و متادون در درمان لرز پس از بیهوشی - صفحه:107-112

  tick  مقایسه نتایج جااندازی بسته باپین گذاری از راه پوست و جااندازی با فیکساسیون داخلی در شکستگی سوپراکندیلار بازو در بچه ها - صفحه:113-120

  tick  بررسی میزان استفاده بدون نسخه داروهای ضد قارچ و روشهای طبی دیگر در درمان علائم ولوواژینال مزمن در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان امام شهر ساری سال 1378-79 - صفحه:121-128

  tick  مقایسه توانایی روشهای سنجش شدت کمی تروما در تعیین پیش آگهی بیماران - صفحه:129-138

  tick  بررسی شیوع یافته های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (Mri)در بیماران مبتلا به کمر درد دیسکوورتبرال دژنراتیو - صفحه:139-149
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved