>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1382 - دوره:10 - شماره:37


  tick  بررسی مقایسه اثر تزریق 2 دوز مورفین اینتراتکال بر زمان خروج لوله نای پس از جراحی پیوند عروق کرونر - صفحه:649-656

  tick  گزارش یک مورد سندرم بالانتین همراه با تخمدانهای بزرگ تحریک شده - صفحه:657-662

  tick  تعیین میزان بقا و عوامل موثر بر آن در کودکان مبتلا به آنمی اپلاستیک اکتسابی - صفحه:663-668

  tick  بررسی اثرات تجویز کلسیم در سندرم پیش از قاعدگی - صفحه:669-676

  tick  بررسی مقایسه ای 2 روش تمرینی دویدن به جلو و دویدن به عقب روی تعادل استاتیک - صفحه:677-686

  tick  بررسی و تعیین میزان سلولهای کشنده طبیعی (Nk) در خون محیطی افراد سالم در گروههای سنی 18 تا 60 سال در دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:687-692

  tick  بررسی اثر نیتریک اکساید روی عضله صاف حلقوی پیلور جنین موش صحرایی - صفحه:693-702

  tick  بررسی تأثیر خودآموزی بر آگاهی و نگرش پزشکان عمومی بخش خصوصی شهرستان کرج در مورد برنامه ملی مبارزه با سل در سال 1381 - صفحه:703-712

  tick  مقایسه اثر پروپوفول و تیوپنتال بر سطح نوراپی نفرین قبل و بعد از لارنگوسکوپی در حین بیهوشی - صفحه:713-718

  tick  بررسی نتایج درمانی شکستگیهای 3 و 4 قطعه ای قسمت فوقانی استخوان بازو به روش بخیه زدن قطعات به یکدیگر - صفحه:719-726

  tick  بررسی مقایسه ای شاخصهای سیستم ایمنی سلولی و هومورال در پرتونگاران و افراد غیر پرتونگار - صفحه:727-734

  tick  مقایسه اثر 2 روش درمانی رایج و جدید روی شاخصهای درمانی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت اولیه زانو - صفحه:735-742

  tick  معرفی یک تکنیک جدید در درمان ناپایداری مفصل کتفی - سینه ای، در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی صورتی - کتفی - بازویی - صفحه:743-750

  tick  گزارش یک مورد سندرم آلبرایت - صفحه:751-756

  tick  تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی واکسن هپاتیت ب در بیمارانی که همودیالیز می شوند - صفحه:757-764

  tick  ارائه یک روش جدید برای اندازه گیری فعالیت آنزیم 3 - بتا- هیدروکسی استرویید دهیدروژنار - صفحه:765-770

  tick  میزان اتوآنتی بادی ضد گلوتامیک اسید در بیماران دیابتی نوع دو و وابستگان درجه اول آنها - صفحه:771-782

  tick  نخستین مورد کیست آنوریسمال استخوانی مهره های اول، دوم و سوم گردنی در یک دختر 15 ساله - صفحه:783-788

  tick  تعیین شاخصهای پیش بینی کننده عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در افراد بزرگسال تهرانی - صفحه:789-798

  tick  شیوع و ویژگیهای درگیری کبد در بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت Cدر بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع) - صفحه:799-806
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved