>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1381 - دوره:9 - شماره:30


  tick  بررسی واریاسیونهای آناتومیک حلقه عروقی مغز(حلقه ویلیس) از طریق آنژیوگرافی مغزی - صفحه:305-316

  tick  ارزیابی کیفی کلیشه های رادیو گرافی - صفحه:317-326

  tick  بررسی میزان موفقیت احیای قلبی ریوی در بیمارستان شهدای هفتم تیر - صفحه:327-331

  tick  بررسی بی اختیاری ادراری پس از مقاربت - صفحه:333-338

  tick  جداسازی پروتئین Lmg از بافت کبد موش و میانکنش آن با Dna - صفحه:339-348

  tick  مقایسه کارآیی دو روش آماده سازی روده قبل از جراحی: ترکیب روغن کرچک، کوتریموکسازول، مترونیدازول و سفتی زوکسیم در مقابل ترکیب پلی اتیلن گلیکول، نئومایسین، اریترومایسین و سفامندول - صفحه:349-356

  tick  بررسی و مقایسه اثر ورزشهای هم تنش اندام فوقانی و تحتانی بر تغییرات فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری ملایم خون - صفحه:357-364

  tick  بررسی نتایج درمان گلوکوم مادرزای در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی سالهای 1370لغایت 1377 - صفحه:365-372

  tick  نقش نمونه گیری، کشت و تست حساسیت آنتی بیو تیکی در درمان زخم قرنیه - صفحه:373-378

  tick  بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در گاستریت، بافت شناسی و متاپلازی روده ای و رابطه آن با سن و جنس -مطالعه آماری 576بیمار مبتلا به دیس پپسی بدون زخم در بخش آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی فیروز گر - صفحه:379-388

  tick  تعیین عوامل موثر بر مسمومیت کبدی ناشی از درمان ضد سل ریوی - صفحه:389-398

  tick  مقایسه اندکس حاصل از رنگ آمیزی Agnor در توده های بدخیم و خوش خیم پستانی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - صفحه:399-404

  tick  بررسی مقایسه ای نسبت فعالیت عضله پهن داخلی به پهن خارجی در بیماران مبتلا به جابجایی خارجی استخوان کشکک و افراد سالم - صفحه:405-412

  tick  بررسی میزان شیوع شکستگی استخوان گونه در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه(س) تهران طی سالهای 1373 لغایت 1378 - صفحه:413-420

  tick  بررسی وجود هپارین تزریق شده حین عمل جراحی عروق در خون بیماران قبل از خنثی کردن آن توسط پروتامین - صفحه:421-426

  tick  بررسی میزان مقاومت پروپیونی باکتریوم آکنه و استافیلوکوک اپیدرمیدیس نسبت به آنتی بیوتیکهایی که در درمان آکنه و لگاریس به کار می روند - صفحه:427-434

  tick  مقایسه میزان اتساع مردمک با فنیل افرین %2/5 و %5با و بدون سیکلو پنتولات در درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) - صفحه:435-444

  tick  بررسی وضعیت نگهداری و هزینه مراقبت از تجهیزات پزشکی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی ایران در سال 1379 - صفحه:445-454

  tick  بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی مردان در مورد تنظیم خانواده در برد آباد سال 1378 - صفحه:455-462

  tick  بررسی اثر قطره سیپروفلوکساسین در کاهش آلودگی باکتریال اتاق قدامی چشم در عمل جراحی کاتاراکت در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) - صفحه:463-474
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved