>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1380 - دوره:8 - شماره:23


  tick  نورینوم اکوستیک ردیابی شده بوسیله آزمون پاسخ برانگیخته شنیداری ساقه مغز گزارش موردی - صفحه:5-14

  tick  بررسی میزان آلبومین سرم نوزادان رسیده در بیمارستان اکبرآبادی - صفحه:15-17

  tick  تعیین عیارسرمی 25 - هیدروکسی ویتامین D3در زنان یائسه ایرانی و بررسی ارتباط آن با میزان تراکم استخوان و سطح هیدروکسی پرولپن اوره - صفحه:18-24

  tick  پنومونی بینابینی دسکواماتیو در یک نوزاد دوازده روزه همراه با سپتی سمی استافیلوکوک اپیدرمیدیس گزارش موردی - صفحه:25-29

  tick  ارتباط پروتئینهای فاز حاد با ایزوتیپهای فاکتور روماتوئید در بیماران مبتلا به ارتریت روماتوئید - صفحه:30-35

  tick  بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی ارتریت عفونی در بیماران بستری در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (‌ص )‌طی سالهای 1370-1377 - صفحه:36-41

  tick  عوارض بعد از عمل در بیماران سرپایی اطفال - صفحه:42-48

  tick  گزارش یک مورد بیمار مبتلا به لنفانژیوم روده باریک - صفحه:49-51

  tick  فراوانی کمبود آنزیم گلوکز -6 فسفات دهیدروژناز در نوزادان مبتلا در نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی - صفحه:52-56

  tick  تعیین عوامل موثر بر پاسخ به درمان دارویی آبسه ریوی مطالعه مورد شاهدی - صفحه:57-62

  tick  بررسی فراوانی علل زمینه ساز کتواسیدوز دیابتی - عوارض و مرگ و میر ناشی از آن در نوجوانان و بزرگسالان - صفحه:63-70

  tick  بررسی شکستگیهای جوش نخورده تیبیا با استفاده از کونچر بعد از ریم کردن کانال داخل استخوان - صفحه:71-75

  tick  اثر سرب بر نفوذ پذیری اندوتلیال آئورت - صفحه:76-83

  tick  بررسی عوامل موثر در جداشدگی شبکیه پس از لیزر درمانی پیشگیرانه ضایعات شبکیه - صفحه:84-91

  tick  بررسی تاثیر هیدروکسی اوره بر میزان تولید همو گلوبین جنینی و فراوانی حملات دردناک در کم خونی سلول داسی شکل - صفحه:92-98

  tick  مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و Hiv مثبت با افراد سالم - صفحه:169-176

  tick  سی
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved