>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:5


  tick  روابط ساختاری راهبردهای نشخوار فکری و فاجعه انگاری و نشانه های اعتیاد به اینترنت: نقش میانجی گری اضطراب - صفحه:1-8

  tick  بررسی فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های سیتروباکتر جدا شده از طغیان های مواد غذایی - صفحه:9-17

  tick  رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی و مدیریت منابع، تجربه دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:18-25

  tick  نقش معنویت و تنظیم شناختی هیجانی بر ترک اعتیاد با وضعیت تاهل و افزایش سن - صفحه:26-36

  tick  مقایسه امکان شکست ونتریکولوستومی بطن 3 به روش اندوسکوپیک (Etv) در بیماران هیدروسفالی با سابقه کارگذاری شانت مغزی و بدون سابقه شانت مغزی - صفحه:37-45

  tick  ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس مقایسه اجتماعی در طی بیماری مزمن - صفحه:46-55

  tick  تاثیر فعالیت ورزشی هوازی در طی بارداری بر بیان ژن Bcl-2، Bax و Enos در عروق فرزندان نر بالغ موش - صفحه:56-66

  tick  تاثیر سیلی‌مارین بر قند خون و بیان ژن Pax4 و بررسی هیستوپاتولوژی بافت پانکراس در رت‌های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:67-78

  tick  ارزیابی شاخص‌های اکسیدانت- آنتی‌اکسیدانت مالون دی‌آلدئید، ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و ویتامین C در بیماران دیابتی تیپ 1 در مقایسه با افراد سالم - صفحه:79-86

  tick  تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر پلاسمایی Pgc1-Α و آیریزین زنان چاق - صفحه:87-95

  tick  ارتباط سطح سرمی کروم و آهن با سطح ترانسفرین و آلبومین به عنوان پروتئین‌های حامل آن‌ها در بیماران دیابتی مبتلا به اترواسکلروز - صفحه:96-103

  tick  پیش‌بینی‌‌ تمایل به جراحی ‌زیبایی در پرستاران با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:104-113

  tick  مطالعه مروری در مهندسی بافت عروق: پیشرفت‌ها و چالش‌ها - صفحه:114-130

  tick  تبیین فرآیند آموزش به بیمار از طریق مدل فرآیند محوری - صفحه:131-141
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved