>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:3


  tick  بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و الگوی رهایش Dna از کوپلیمرهای Pla-Peg-Pla حاوی درصد متفاوت Pla و Peg - صفحه:1-12

  tick  بررسی اهمیت کلینیکی تغییرات بیانی Rna بلند غیر کد کننده Malat1 در سرطان پستان - صفحه:13-23

  tick  بررسی میزان رضایت مندی زناشویی در زوجین با سن معکوس - صفحه:24-30

  tick  یافته های سیتوژنتیک در زوج های با مشکلات باروری - صفحه:31-39

  tick  توکسین های حیوانات و خاصیت ضددردی آنها - صفحه:40-50

  tick  بررسی سبک زندگی مبتلایان به افزایش فشارخون درمراجعین به درمانگاه های قلب وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - صفحه:51-58

  tick  اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر نیتریک اکساید و آپلین در زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون - صفحه:59-66

  tick  مدل پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری ذهن‌آگاهی - صفحه:67-78

  tick  بررسی شیوع عفونت روتاویروس در کودکان زیر سه سال مبتلا به گاستروآنتریت حاد ویروسی در اصفهان سال 1397-1396 - صفحه:79-87

  tick  عفونت های قسمت های فوقانی دستگاه تناسلی زنان - صفحه:88-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved