>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:134


  tick  اندازه‌گیری سطح عنصر سلنیوم در خون بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شهر اصفهان - صفحه:1-8

  tick  تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز و پروتئین‌ شوک گرمایی 70 سرمی دانشجویان مرد غیرفعال - صفحه:9-17

  tick  مقایسه اثر فعالیت‌های ورزشی هوازی با شدت‌های متفاوت بر تغییرات فشارخون زنان میانسال - صفحه:18-27

  tick  استراتژی‌های گفتگو در تعامل پزشک با بیمارِ - صفحه:28-40

  tick  تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان خون حاد میلوئید - صفحه:41-48

  tick  تاثیر حاد تمرینات مقاومتی وامانده‌ساز و مصرف مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ اینترلوکین-6 - صفحه:49-58

  tick  کلون‌سازی، بیان و تخلیص پروتئین اینتگراز ویروس Hiv و بررسی آنتی‌ژنیسیته آن - صفحه:59-67

  tick  دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به خودکارآمدی ‌پژوهشی - صفحه:68-75

  tick  بررسی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با استفاده از تحلیل مسیری - صفحه:76-83

  tick  مقایسه علائم بالینی، یافته‌های آزمایشگاهی و دموگرافیک در کودکان مبتلا به عفونت حاد دستگاه تنفس تحتانی با ویروس سنسیشیال تنفسی و متاپنوموویروس انسانی - صفحه:84-90

  tick  مهار رشد رده سرطانی K562 با استفاده از کالپروتکتین (Calprotectin) نوترکیب انسانی در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:91-100

  tick  مقایسه اثر درمانی اسانس آویشن و دکسترومتورفان در درمان بیماران مبتلا به سرفه حاد وخشک - صفحه:101-106

  tick  مقایسه زمان فعالیت ورزشی (صبح و عصر) بر میزان تروپونین T پلاسمای مردان مبتلا به بیماری قلبی- عروقی - صفحه:107-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved