>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:161


  tick  کاربرد مدل آمیخته رشد پنهان در تحلیل نرخ مرگ و میر حوادث ترافیکی سراسر جهان، 2007 تا 2013 - صفحه:1-12

  tick  بررسی سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی شهر بوکان در سال 1394 - صفحه:13-20

  tick  ارتباط بین شاخص التهابی رژیم غذایی با چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:21-30

  tick  مقایسه بیماران مبتلا به دیابت پنهان خودایمن و دیابت نوع 1 از نظر سابقه خانوادگی دیابت - صفحه:31-38

  tick  نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی و ارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان - صفحه:39-50

  tick  کاربرد تحلیل کلاس پنهان در ارزیابی سطح آگاهی زنان 65 -20 ساله‌ی اصفهانی در مورد ابعاد متفاوت سرطان پستان - صفحه:51-66

  tick  مقایسه دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد ایستاده در پیشگویی اضافه وزن/چاقی دانشجویان پسر - صفحه:67-76

  tick  ارزیابی محیط آموزشی بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول از دیدگاه یادگیرنده گان - صفحه:77-87

  tick  عوامل موثر بر پذیرش فناوری تله‌مدیسین در بین متخصصان فناوری در بیمارستان‌های ایران - صفحه:88-98

  tick  اپیدمیولوژی آسیب‌های رباط صلیبی قدامی در افراد ورزشکار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های فیروزگر و شفا یحیاییان طی سال‌های 1380 تا 1389 - صفحه:99-105

  tick  بررسی اختلال وسواس- اجباری در مبتلایان میگرنی و مقایسه آن با افراد عادی - صفحه:106-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved