>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:7


  tick  مروری بر اثر اسیدهای چرب لینولئیک کونژوگه بر مهار سلول های سرطانی و مکانیسم های احتمالی تاثیر آنها - صفحه:1-17

  tick  بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم C677t ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (Mthfr) با وریدهای واریسی در جمعیت مازندران - صفحه:18-26

  tick  عملکرد ریوی به دنبال 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-3 در مردان چاق - صفحه:27-37

  tick  بررسی جهش های اگزون 11-10 ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در بیماران فنیل کتونوری در استان گلستان - صفحه:38-46

  tick  اثر ایمونوتراپی سرطان پروستات بر بیان ژن Esp انتروکوکوس فکالیس - صفحه:47-54

  tick  بررسی تاثیر تحریکات حس سطحی و عمقی بر فعالیت های روزمره زندگی و عملکرد حرکتی اندام فوقانی بیماران سکته مغزی - صفحه:55-61

  tick  بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B در بیماران تالاسمی و دیالیزی در استان مازندران - صفحه:62-69

  tick  بررسی مقایسه اثر آپوپتوزی دو گونه آرتمیزیای بومی ایرانی (Artemisia Scoparia Nd Sieberi) با تاکسول بر رده سلولی Sk-Br-3 سرطان سینه - صفحه:70-80

  tick  تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی - صفحه:81-93

  tick  اریتم اب ایگنه - صفحه:94-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved