>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:8


  tick  تبیین مدل ساختاری روابط متقابل ابعاد انگیزش کلر با ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:1-11

  tick  مقایسه تصویر بدن و رضایت از زندگی در متقاضیان جراحی زیبایی و جراحی شدگان در بخش جراحی فک، صورت و زیبایی بیمارستان آموزشی درمانی امام رضای شهر تبریز - صفحه:12-23

  tick  بررسی‌ تاثیر پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ، بر روی موارد عود سینوزیت متعاقب جراحی اندوسکوپیک سینوس - صفحه:24-32

  tick  نقش حس انسجام، ناگویی هیجانی و مهربانی با خود در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دختر دارای دیسمنوره اولیه - صفحه:33-42

  tick  پیش‌بینی نارسایی قلبی با استفاده از شاخص‌های خطرزای سبک زندگی و اکسیژن مصرفی اوج - صفحه:43-51

  tick  اثربخشی آموزش یوگا بر میزان توجه دیداری و شنیداری کودکان با نشانگان بیش فعالی - صفحه:52-61

  tick  تحلیل بقای نیمه پارامتری و پارامتری بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور - صفحه:62-73

  tick  بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام و حداکثر اکسیژن مصرفی مردان فعال متعاقب مصرف کافئین با دستگاه Custo Diagnostic - صفحه:74-81

  tick  اثر 7 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر میزان غذای دریافتی و هورمون تنظیم کننده اشتها اپلین در موش های صحرایی نر دیابتی - صفحه:82-90

  tick  نقش تکنولوژی در بهبود درمان سرطان - صفحه:91-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved