>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:163


  tick  تاثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح استراحتی Hs-Crp ، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدهای سرمی زنان میانسال غیرفعال - صفحه:1-11

  tick  بررسی و مقایسه سرعت پردازش اطلاعات بین گروه‌های مختلف بیماری مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم - صفحه:12-18

  tick  ارزشیابی عملکرد الگوریتم میانگین متحرک وزن داده شده نمایی در شناسایی طغیان های شبیه سازی شده آنفلونزا در ایران - صفحه:19-25

  tick  بررسی اثر دوره آموزش خدمت سربازی و سبک زندگی بر وضعیت تن سنجی سربازان - صفحه:26-35

  tick  هپاتیت B مزمن و حاملگی: چالش ها و فرصت ها - صفحه:36-47

  tick  تازه های واژینیت برای متخصصین زنان - صفحه:48-57

  tick  فشار خون و سندروم نفروتیک: گزارش مورد نادر - صفحه:58-62

  tick  تازه‌های بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک - صفحه:63-69

  tick  استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت در بازسازی دیسکبین مهرهای: مروری بر مطالعات پیش بالینی و آزمایشات بالینی - صفحه:72-92

  tick  ارزیابی و مقایسه تیتر آنتی بادی علیه پروتئین های نوترکیب منفرد، مخلوط و کایمر Ctxb، Tcpa و Ctxb-Tcpa - صفحه:80-91

  tick  ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران دریافت کنندۀ تغذیۀ روده ای ( انترال) در بخش مراقبت های ویژۀ بیمارستان های شهرستان آمل - صفحه:92-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved