>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:159


  tick  بررسی نتایج درمانی و بقاءNon-Hilar Clamping Simple Enucleationدر بیماران مبتلا به کارسینوم سلول کلیوی - صفحه:1-9

  tick  تاثیر تمرینات هوازی با شدت متوسط بر شاخص های سندرم متابولیک و گرلین آسیل دار در زنان میانسال - صفحه:10-20

  tick  بررسی تنوع گونه ها و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های جدا شده از سبزی های خشک عرضه شده در تهران - صفحه:23-32

  tick  ارزیابی وضعیت تهیه، توزیع و تجویز دارو در داروخانه های شهرستان کرمانشاه بر اساس استاندارد سازمان غذا و دارو - صفحه:33-41

  tick  تاثیر پیش آماده سازی محدودیت جریان خون- خون رسانی مجدد همراه با مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر تولید نیروی زیربیشینه پویا - صفحه:42-50

  tick  مقایسه نشانگان افسردگی و تفاوت های جنسیتی در افراد وابسته و ناوابسته به مت آمفتامین و ارتباط این نشانگان با سطح کورتیزول پلاسما، یک مطالعه مقطعی - صفحه:51-59

  tick  جراحی زیبایی جنین آزمایشگاهی منجر به بهبود میزان لانه گزینی و بارداری در بیماران با سابقه شکست لانه گزینی می شود - صفحه:60-68

  tick  بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه Deles در ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی در دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:69-78

  tick  رابطه ابعاد شخصیتی با راهبردهای مقابله با استرس در بیماران تحت شیمی درمانی و دیالیز - صفحه:79-85

  tick  بررسی تاثیرسلامت روان ، مکانیزم های سازگاری و استیگما بر رفتارهای پرخطر در بیمارانHiv مثبت در ایران - صفحه:86-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved