>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:138


  tick  ارزیابی ریسک محیط زیستی سد پاوه‌رود زنجان در مرحله ساختمانی با استفاده از تلفیق روش های Topsis و Ram-D - صفحه:1-11

  tick  مقایسه کینماتیک خطرساز آسیب رباط متقاطع قدامی بین زنان و مردان حین مانور برش - صفحه:12-22

  tick  تاثیر دو نوع متفاوت تیپ بر نیروی برشی قدامی زانو حین پرش- فرود تک‌پا در والیبالیست‌های مرد نخبه با پیچ‌خوردگی مزمن خارجی مچ پا - صفحه:23-31

  tick  تعیین میزان اثر بخشی درمان ترکیبی دارو درمانی با متیل فنیدات و آموزش مدیریت روانی والدین چند وجهی برعملکرد تحصیلی، مخالفت جویی و علائم رفتاری کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجهی - صفحه:32-44

  tick  شناسایی ژن‌های مرتبط با بقا در سرطان کلیه با استفاده از روش مولفه‌های اصلی لاسو - صفحه:45-51

  tick  مروری بر انواع دزیمترهای سه بعدی - صفحه:52-58

  tick  تعیین ویتامین D سرم و ارتباط آن با چاقی مرکزی، اختلال در قند ناشتا و پرفشاری خون در زنان شاغل - صفحه:59-67

  tick  طراحی و ساخت کانسترکت نوترکیب واجد ژن اینترفرون بتای جهش یافته در ناحیه‌ کزاک (Kozak) به منظور تشدید ترجمه - صفحه:68-77

  tick  بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه تمشک بر سمیت کلیوی ایجاد شده توسط متوترکسات در رت نر نژاد ویستار - صفحه:78-87

  tick  مقایسه‌ی عملکرد توجه در سوء مصرف کنندگان هروئین و افراد بهنجار - صفحه:88-98

  tick  بکار گیری نسخه فارسی Pheem در بررسی محیط آموزش دوره های کوتاه مدت لاپاروسکوپی در مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی بیمارستان رسول اکرم (ص) - صفحه:99-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved