>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:137


  tick  بررسی اثر دوره های مختلف تاریکی بر سطح سرمی هورمون‌های Lh، Fsh، Dhea، تستوسترون و کورتیزول در موش‌های صحرایی نر - صفحه:1-8

  tick  مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در نوجوانان مبتلا به نارسایی توجه/بیش فعالی و بهنجار - صفحه:9-18

  tick  تبیین انتظارات اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشجویان دکتری در روند انجام رساله - صفحه:19-30

  tick  پیش‌بینی شاخص کیفیت هوا برمبنای متغیرهای هواشناسی و مولفه‌های خودهمبسته با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:31-43

  tick  شناسایی مولکولی پاتوتایپ اشریشیاکلی انتروپاتوژن (Epec) با تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز(Pcr) در کودکان زیر 5 سال شهر تهران و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها - صفحه:54-62

  tick  بررسی عوامل موثر بر ارتباط بین پزشک و بیمار و تاثیر آن بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی مراجعه‎کننده به خانه‎های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان آبیک - صفحه:63-74

  tick  اندازه گیری سطح عنصر سلنیوم در خون بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در شهر اصفهان - صفحه:75-83

  tick  تعیین تاثیر یک برنامه آموزشی بر مبنای سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء بهداشت بلوغ جسمی دانش آموزان دختر - صفحه:84-94

  tick  اثرات دود قلیان و استرس بی‌حرکتی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز و کراتین کیناز سرمی در موش‌های صحرائی ماده - صفحه:95-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved