>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:156


  tick  مقایسه میزان توانایی حل مساله- مساله اجتماعی و میزان خطر پذیری در بیماران مبتلا به ایدز و افراد سالم - صفحه:1-8

  tick  بررسی ارتباط دریافت سدیم با برخی از شاخص‌های سلامت استخوان در کارمندان زن بازنشسته استان یزد - صفحه:9-21

  tick  تاثیر مکمل سازی اسید چرب امگا -3 بر عملکرد ریوی دختران ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده ساز - صفحه:22-31

  tick  بررسی اثر پروبیوتیک بر پیشگیری از عفونت ادراری بیمارستانی در سالمندان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:32-41

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی میوه پنج انگشت بر باروری و سیکل جنسی در موش صحرایی پس از القای سندرم تخمدان پلی کیستیک با لتروزول - صفحه:42-48

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین استقامت عضلانی بر برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن مردان سالمند - صفحه:49-55

  tick  مقایسه‌تاثیر ورزش درمانی تحت نظر با ورزش درمانی در منزل بر شاخصهای آنتروپومتریک و ظرفیت هوازی در بیماران تحت جراحی لاپروسکوپیک گاستریک بای پس - صفحه:56-63

  tick  تاثیر تخلیه هیجانی احساسات با نگارش کتبی بر میزان افسردگی زنان سرطانی - صفحه:64-71

  tick  استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت در بازسازی دیسک بین مهره ای: مروری بر مطالعات پیش بالینی و آزمایشات بالینی - صفحه:72-92

  tick  ایجاد یک روش نوین آزمایشگاهی الایزا توبی (Tobi Assay) برای تعیین پوتنسی واکسن بومی توکسوییدی کزاز درایران - صفحه:93-99

  tick  بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر شاخص‎های عملکردی و دامنه حرکتی زانوی مردان سالمند فعال مبتلا به استئوآرتریت زانو - صفحه:100-110

  tick  رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان - صفحه:111-119
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved