>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:152


  tick  ارزشیابی مهارتهای ارتباطی و بین فردی دستیاران مجتمع حضرت رسول(ص)با استفاده از رویکرد 360 درجه - صفحه:1-7

  tick  ضرورت استاندارد کردن عصاره گیاهان دارویی در تحقیقات و نحوه انجام آن - صفحه:8-17

  tick  بررسی مکمل یاری پودر زنجبیل بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به آرتریت رماتوئید - صفحه:18-28

  tick  اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح انسولین و گلوکز پلاسمایی و Mcp-1 در بافت چربی زیرپوستی و احشایی موش های صحرایی نر - صفحه:29-37

  tick  اثر ضد میکروبی عصاره مرزه در تشکیل بیوفیلم در برخی پاتوژن‌های باکتریال مهم انسان - صفحه:38-45

  tick  بومی سازی راهنمای بالینی پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی - صفحه:46-53

  tick  بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش دار شده با سیلیمارین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آن - صفحه:54-64

  tick  رویکردهای درمانی انزال زودرس - صفحه:65-76

  tick  تحلیل تصاویر ریزآرایه به منظور تشخیص نوع سرطان سینه - صفحه:77-87

  tick  رابطه بین سطح سرمی کلسیم و قند خون نوزادان مبتلا به زردی غیرکونژوگه تغذیه کننده از شیر مادر با سطح سرمی بیلی‌روبین مستقیم و غیرمستقیم و مقایسه با جنسیت - صفحه:88-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved