>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:144


  tick  بررسی مولکولار اپیدمیولوژی طغیان‌های غذایی ناشی از سالمونلا به روش کشت و Pcr در استان یزد - صفحه:1-8

  tick  مقایسه اثر سمیت سلولی نانوذرات کیتوزان- دوسه تاکسل و داروی آزاد دوسه تاکسل بر روی سلول های سرطانی سینه Mda-Mb-231 - صفحه:9-18

  tick  اثر بخشی گروه درمانی آموزشی - حمایتی مراقبان بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (Ms) بر سلامت روان بیماران - صفحه:19-29

  tick  تشخیص سرطان پستان با استفاده از برآورد ناپارمتری چگالی احتمال مبتنی بر روش‌‌های هسته‌ای - صفحه:30-40

  tick  اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال: میزان بروز، مرگ و میر، بقاء و عوامل خطر آن - صفحه:41-50

  tick  مروری بر پارامترهای بیومکانیکی زخم پای دیابتی - صفحه:51-67

  tick  ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فعال‌ساز رفتاری (Bas) و بازداری رفتاری (Bis) مرتبط با تکانشگری و اضطراب - صفحه:68-80

  tick  کسر منتسب به جمعیت فشار خون در اثر چاقی در غرب کشور - صفحه:81-88

  tick  روش الایزا اویدیتی در تشخیص توکسوپلاسموزیس مادرزادی - صفحه:89-90

  tick  بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم (Rs1800872a/C) ژن اینترلوکین 10 با ابتلا به عفونت مزمن هپاتیت B - صفحه:91-99

  tick  مقایسه سطح سرمیIge تام و اختصاصی در افراد مبتلا به آنافیلاکسی به گندم قبل و بعد از حساسیت زدایی - صفحه:100-108

  tick  عوامل موثر بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده شاغل براساس مرحله تشخیص آموزشی و اکولوژیک الگوی پرسید- پروسید - صفحه:109-118

  tick  بررسی آگاهی کارکنان بهداشتی– درمانی شهر کاشان درمورد زایمان درآب، مزایا و موارد منع انجام آن در سال 1393 - صفحه:119-127
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved