>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:135


  tick  اثر تمرین هوازی، عصاره گل سفید ختمی (Extract Althaeakurdica) و استرس صوتی بر رفتارهای اضطراب موش‌های نر صحرایی - صفحه:1-8

  tick  تاثیر 6 هفته تمرینات پیلاتس بر میزان درد و استقامت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک - صفحه:9-17

  tick  مقایسه توانایی ایجاد محیط رشد و تمایز مناسب سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی بین داربست‌های زیستی مختلف - صفحه:18-28

  tick  پیش‌بینی ابتلا به دیابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:28-37

  tick  بررسی حذف فتوکاتالیستی پنتاکلروفنل با استفاده از نانوذرات اکسید روی در حضور اشعه Uv از محلول آبی - صفحه:38-52

  tick  بهینه سازی و ارزیابی اثر امواج فرا صوت بر میزان رشد مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Ptcc 5269) در محیط کشت Pdb بر پایه آب پنیر با استفاده از روش پاسخ سطح - صفحه:53-65

  tick  بررسی رابطه بین آدیپونکتین با تراکم استخوان مردان فعال و غیر فعال - صفحه:66-74

  tick  نقش ماتریکس خارج سلولی در فرآیند ترمیم اعصاب محیطی - صفحه:75-88

  tick  بررسی وجود آنتی بادی علیه هرپس سیمپلکس تیپ 2 در خانم‌های باردار مراجعه‌کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران - صفحه:89-96

  tick  مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف - صفحه:97-107

  tick  همخوانی تشخیص‌ های بالینی و هیستوپاتولوژیک ضایعات پوستی- مخاطی در حفره دهان - صفحه:108-114

  tick  اثر دوزهای مختلف عصاره اتانولی اسطوخدوس بر درد حاد در موش صحرایی - صفحه:115-121

  tick  توسعه‌ی مفهوم پزشکی‌زدگی: بیمار یا مشتری، حقیقت یا آرزو، سلامتی یا سوداگری - صفحه:122-130

  tick  به‌کارگیری رگرسیون لجستیک بیزی برای تعیین عوامل خطر رتینوپاتی دیابتی - صفحه:131-139

  tick  بررسی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی - صفحه:140-148
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved