>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:131


  tick  اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه مدت راه حل محور بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان - صفحه:1-13

  tick  تاثیر رازک بر نشانه های زودرس یائسگی در زنان پست منوپوز: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده - صفحه:14-24

  tick  بررسی تغییرات سطح سرمی Fe+2 و ویتامین D3 به دنبال مصرف پروبیوتیک‌ها در دمیلیناسیون ناشی از اتیدیوم بروماید هیپوکمپ موش صحرایی - صفحه:25-33

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل خطرزای هورمونی و قلبی-عروقی زنان مبتلا به سرطان سینه - صفحه:34-43

  tick  برآورد مرگ‌های تنفسی و بیماری مزمن انسداد ریوی منتسب به آلاینده دی اکسید گوگرد در هوای شهر تبریز درسال 1390 - صفحه:44-50

  tick  قلب نگاری امپدانسی روشی برای پایش غیرتهاجمی حجم ضربه ای: یک مطالعه ی مقدماتی - صفحه:51-62

  tick  مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل های رگرسیونی داده های شمارشی در پیش بینی تعداد دفعات اهدای خون - صفحه:63-70

  tick  کاربرد مدل‌های شفایافته در تحلیل بقای بیماری تالاسمی ماژور - صفحه:71-79

  tick  بررسی اثر عصاره ی اتانولی صمغ گیاه آنغوزه بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه - صفحه:80-87

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر کاهش فشارخون و بهبود شاخص Hba1c در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:88-96

  tick  اثر شدت و حجم تمرینات استقامتی بر بروز استئوآرتریت در مفصل زانوی رت های نر سالم - صفحه:97-105

  tick  معرفی یک مورد کاندیدیاز مادرزادی - صفحه:106-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved