>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:127


  tick  سیر تکاملی بیمارستان مجازی از حیث مفهومی و عملی - صفحه:1-11

  tick  اثربخشی مداخله آموزشی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست‌زا: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده - صفحه:12-23

  tick  پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس سابقه اضطراب، افسردگی و پیوند والدینی در زنان زایمان کرده، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شیراز - صفحه:24-30

  tick  بررسی اپیدمیولوژیکی و مرگ و میر بیماران سوختگی بیمارستان مطهری تهران - صفحه:31-38

  tick  اثر بخشی آموزش گروهی معنادرمانی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی زنان مقیم سرای سالمندان - صفحه:39-51

  tick  بررسی مقایسه ای میزان تقاضا و نیاز بیماران برای دریافت خدمات دندانپزشکی ترمیمی - صفحه:52-60

  tick  تعیین عوامل مرتبط با بهره مندی از انواع خدمات بهداشتی و درمانی - صفحه:61-72

  tick  تعیین شیوع بیماری اتوایمیون تیرویید در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ یک مراجعه کننده به بیمارستان های حضرت رسول و علی اصغر تهران طی سال های 1385 تا 1390 - صفحه:73-81

  tick  اتیولوژی بیماریهای التهابی لگن (مروری) - صفحه:82-94

  tick  بررسی نقش جنسیت در اتیولوژی، فاکتورهای دموگرافیک و پیش آگهی بیماران سوخته ارجاع شده به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران ازابتدای سال 1386 تا انتهای سال 91 - صفحه:95-101

  tick  مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی در زنان چاق با شاخص توده بدنی (Bmi) مختلف و زنان بهنجار شهر تهران - صفحه:102-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved