>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:122


  tick  تعیین عوامل موثر بر قند خون ناشتای بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در طول زمان با به کارگیری توابع مفصل - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل Basnef بر فعالیت جسمانی دختران دانشجو - صفحه:9-19

  tick  سنتز زیستی نانوذرات نقره توسط گونه استاندارد قارچ پنیسیلیوم کرایسوژنوم - صفحه:20-28

  tick  بررسی پایایی و روایی پرسشنامه دستورالعمل (Spikes) به منظور سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمارتوسط دستیاران پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 - صفحه:29-36

  tick  بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران لپ تاپ و ارتباط آن با وضعیت اتخاذی بدن در حین کار با آن - صفحه:37-45

  tick  بررسی الگوی حوادث شغلی و فاکتورهای مرتبط با آن در ماه های قبل و بعد از اجرای تغییر رسمی ساعت در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران - صفحه:46-52

  tick  رژیم‌درمانی در Colonic Interposition و گاسترکتومی همزمان - صفحه:53-60

  tick  بررسی موارد قصور پزشکی منجر به فوت و نقص عضو مطرح شده در کمسیون‌های پزشکی قانونی شهر شیراز در رشته تخصصی بیهوشی طی سال های 1385 تا 1390 - صفحه:61-67

  tick  تازه های کاربرد هولتر مونیتورینگ 24 ساعته فشارخون درکودکان - صفحه:68-79

  tick  تعیین میزان سرب مایع مغزی نخاعی کودکان سالم تهران - صفحه:80-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved