>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:126


  tick  تاثیر فعالیت بدنی و تمرین بر میزان لپتین سرم - صفحه:1-14

  tick  مواجهه خانوارهای تهرانی با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن: سنجش عدالت در شهر تهران 1390 - صفحه:15-26

  tick  بررسی تاثیر اجرای طرح پزشک خانواده بر روند شاخص های سلامت زیج حیاتی جمعیت روستایی استان قزوین طی سالهای 1382 تا1387 - صفحه:27-32

  tick  بررسی وضعیت خودکارآمدی خواب و حمایت اجتماعی درک شده بیماران دارای کیفیت خواب ضعیف پس از جراحی بای پاس عروق کرونر - صفحه:33-42

  tick  فرآیند درمانی فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارستان های ایران - صفحه:43-54

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد:کاربرد برخی سازه های مدل پرسید - صفحه:55-64

  tick  مقایسه تیپ D و فرسودگی حیاتی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد بهنجار - صفحه:65-72

  tick  مقایسه وضعیت افسردگی و تاب آوری در بیماران قلبی با افراد عادی - صفحه:73-82

  tick  بیماریهای روماتیسمی و بارداری - صفحه:83-90

  tick  آیریسین: یک مایوکاین جدید - صفحه:91-94

  tick  مطالعه اثر محرومیت کوتاه مدت از خواب متناقض بر نوروژنز ناحیه هیپوکامپ و حافظه فضایی موشهای صحرایی نر بالغ - صفحه:95-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved