>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:119


  tick  بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و انجام رفتارهای غذایی پیشگیری‌کننده از چاقی در زنان شهر ارومیه در سال 1391 - صفحه:1-11

  tick  مقایسه تاثیر مفنامیک اسید و تمرینات ورزشی بر تسکین دیسمنوره اولیه دختران غیر ورزشکار - صفحه:12-17

  tick  به‌کارگیری رگرسیون پواسنی و رگرسیون دوجمله‌ای منفی با انباشتگی صفر برای مدل سازی داده‌های آموزشی - صفحه:18-24

  tick  اثر دو ماه سبک زندگی کم تحرک بر بیان ژنی شاخص های موثر در اضافه وزن و سلامت عروق در مردان 40- 55 سال - صفحه:25-33

  tick  تاثیر شش هفته تمرینات مقاومتی با کش بر میزان درد مفصل و دامنه حرکتی مردان ورزشکار مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه - صفحه:34-41

  tick  تاثیر مصرف مکمل امگا 3 و غذای پرچرب بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (Bdnf) در هیپوکمپ رت‌های نر بالغ - صفحه:42-48

  tick  بررسی بیماران مبتلا به شوک در زمینه مسمومیت‌ها ارجاع شده به بیمارستان بهارلو از تیر ماه 1390 تا پایان خرداد 1391 - صفحه:49-59

  tick  ایجاد مدل زنوگرافت بومی تومور ویلمز در ایران و کاربردهای آن در توسعه مطالعات پیش بالینی - صفحه:60-68

  tick  ارتباط شاخص های تنفسی و التهابی در پسران 14-16 سال فعال: اثر تمرین شدت فزاینده - صفحه:69-76

  tick  تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل Coq10 بر نشانگرهای حاصل از کوفتگی عضلانی تاخیری - صفحه:77-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved