>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:121


  tick  اثر خستگی موضعی عضلات چهار‌سر‌رانی بر تغییرات مرکز فشار و توزیع فشار کف‌پایی در مرحله ایستایی راه‌رفتن - صفحه:1-8

  tick  کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی مسئولیت در قبال سلامتی، سلامت معنوی و روابط بین فردی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های تبریز - صفحه:9-17

  tick  بکارگیری مدل زنجیره ارزش پورتر در حوزه سلامت برای بیماران دیابت شیرین: مطالعه موردی بیمارستان شهید بهشتی همدان - صفحه:18-29

  tick  آیا شیوع کلونیزاسیون با پنوموسیستیس جیرووسی در مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی با شرایط اکولوژیک و اقلیمی ارتباط دارد؟ - صفحه:30-35

  tick  تبیین مشکلات ارتقاء سبک زندگی سالم پرستاران و ارائه راهکار - صفحه:36-45

  tick  مقایسه بررسی اثربخشی اندانسترون و مپردین در پیشگیری از لرز پس از بیهوشی عمومی - صفحه:46-51

  tick  بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس درک شده مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران در سال 1391 - صفحه:52-62

  tick  گزارش یک مورد انسداد مکانیکی روده به دنبال آپاندیسیت گانگرنه - صفحه:63-66

  tick  پیشگیری از آنتروکولیت نکروزان - صفحه:67-72

  tick  بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی منیزیم در کودکان مبتلا به تب و تشنج و کودکان تبدار بدون تشنج - صفحه:73-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved