>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1397 - دوره:25 - شماره:10


  tick  بررسی تاثیر ارزشیابی با استفاده از روش آزمون مشاهده مستقیم مهارت های عملی(Dops )و روش سنتی برمیزان یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری، 1395 - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه آویشن(Zataria Multiflora L.) بر کبد موش های صحرائی نر درمان شده با داروی استامینوفن - صفحه:10-20

  tick  نقش تاب آوری و رفتارهای پرخطر در تمایزگذاری دانشجویانِ با بهزیستی ذهنی بالا و پایین - صفحه:21-30

  tick  تاثیر 4 و 6 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی مایونکتین و عامل رشد شبه انسولین یک در مردان جوان غیر‌فعال - صفحه:31-37

  tick  بررسی اثر ضد التهابی گیاه مسواک با استفاده از آزمون کاراجینان - صفحه:38-45

  tick  ایجاد سیستم خبره فازی برای تشخیص بیماری مزمن کلیوی - صفحه:46-60

  tick  نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی نشانگان افسردگی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی - صفحه:61-70

  tick  مدل های شکنندگی توام چند متغیره برای مدل‌بندی رخدادهای بازگشتی چندگانه وکاربرد آن در سرطان پستان - صفحه:71-79

  tick  بررسی ارتباط قاطعیت با اضطراب صفت-حالت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - صفحه:80-89

  tick  نقش بیوفیلم باکتریایی در پیامدهای بالینی ناشی از عفونت های دهان و دندان - صفحه:90-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved