>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1388 - دوره:16 - شماره:68


  tick  مقایسه اثرات تراتوژنیک مصرف خوراکی و تزریق داخل صفاقی داروی گاباپنتین به روی سیستم اسکلتی موش های Balb/C با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد اس و آلیس بلو - صفحه:7-18

  tick  ارتباط پلی مورفیسم های ژنتیکی پذیرنده شبه Tlra) 4 Toll ) و استعداد ابتلا به سل ریوی - صفحه:19-26

  tick  بررسی تأثیر امواج نشتی از اجاق مایکروفر بر فاکتورهای خونی موش سوری ماده بالغ و نابالغ - صفحه:27-34

  tick  ارزیابی عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید و افراد سالم مراجعه کننده به آزمایشگاهی بوعلی سینا زنجان - صفحه:35-41

  tick  سطح Ldl کوچک و چگال، لیپیدها و لیپوپروتئین ها در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر و افراد سالم - صفحه:42-48

  tick  تغییرات رفراکتیو و توپوگرافیک قرنیه پس از عمل جراحی استرابیسم به طریقه هنگ بک - صفحه:49-55

  tick  فراوانی کاهش غلظت کلسیم سرم ناشی از فوتوتراپی در نوزادان ایکتریک بستری در بیمارستان شهید اکبر آبادی - صفحه:56-60

  tick  بررسی نتایج درازمدت درمان شکستگی های پلاتوتیبیا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در فاصله سالهای 1385-1380 - صفحه:61-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved