>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات حقوق خصوصی   
سال:1389 - دوره:40 - شماره:101


  tick  ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران - صفحه:1-17

  tick  در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد - صفحه:19-38

  tick  نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی - صفحه:39-49

  tick  شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام - صفحه:51-69

  tick  بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن - صفحه:71-89

  tick  قاعده قرعه - صفحه:91-107

  tick  بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین - صفحه:109-127

  tick  نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود - صفحه:129-148

  tick  تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) - صفحه:149-166

  tick  بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران - صفحه:167-182

  tick  مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی - صفحه:183-201

  tick  حوزه تاثیر اشتباه در قرارداد - صفحه:203-217

  tick  منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا - صفحه:219-238

  tick  صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای اینترنتی بررسی حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا - صفحه:239-256

  tick  اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه - صفحه:257-275

  tick  ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی - صفحه:277-296

  tick  محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی - صفحه:297-316

  tick  بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه - صفحه:317-334
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved