>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات حقوق خصوصی   
سال:1390 - دوره:41 - شماره:1


  tick  استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا - صفحه:1-16

  tick  رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین المللی کیفری در عرصه های داخلی و بین المللی - صفحه:17-37

  tick  نظریه نقض کارآمد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق - صفحه:39-57

  tick  بررسی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی در مسوولیت مدنی - صفحه:59-78

  tick  وضعیت حقوقی مهر سنگین - صفحه:79-97

  tick  ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت - صفحه:99-113

  tick  انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده - صفحه:115-125

  tick  نظریه حقوق فراملی بازرگانی - صفحه:127-148

  tick  بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو - صفحه:149-164

  tick  جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از هستها و نیستها تا بایدها و نبایدها - صفحه:165-183

  tick  ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی - صفحه:185-201

  tick  رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل کشی - صفحه:203-224

  tick  تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور - صفحه:225-240

  tick  طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن - صفحه:241-258

  tick  فرایند اجتماعی شدن حقوق و تاثیر آن بر نظام حقوقی - صفحه:259-277

  tick  حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت - صفحه:279-293

  tick  احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی - صفحه:295-312

  tick  فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی - صفحه:313-326

  tick  جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل - صفحه:327-346
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved