>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1401 - دوره:8 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر درگیری تحصیلی و نشاط اجتماعی دانش آموزان افسرده - صفحه:78-88

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درد ذهنی و اشتیاق به زندگی در بیماران مبتلا به پسوریازیس - صفحه:68-77

  tick  بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سلامت روان کودکان و نوجوانان مبتلا به نشانگان داون در دوره همه گیری بیماری کووید-19 - صفحه:11-24

  tick  بررسی دانش، نگرش و نیازهای آموزشی بهورزان درزمینه ی سلامت مواد غذایی در روستاهای تحت پوشش شهرستان سیرجان در سال 1399 - صفحه:89-95

  tick  بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و وضعیت روانشناختی سالمندان ساکن شهرستان تبریز در سال 1400 - صفحه:25-38

  tick  بررسی نگرش و آگاهی کارکنان مراقبتی بهداشتی درمانی بیمارستان مسیح دانشوری در برابر واکسیناسیون کووید 19 - صفحه:49-55

  tick  بررسی همبسته‌های اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ فرزندان در ایران (1395) - صفحه:56-67

  tick  رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان شهر آبادان در سال 1399-1400 - صفحه:39-48

  tick  عوامل مرتبط با سواد سلامت جنسی و باروری: مطالعه مروری دامنه ای - صفحه:96-110

  tick  مدلسازی و پیش‌بینی روند مرگ ومیر ناشی از حوادث در استان گلستان براساس مدل لی کارتر: 1407 – 1390 - صفحه:1-10
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved