>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:3


  tick  ارزیابی مقایسه ای کربوهیدرات های شاخص موجود در ماءالشعیر در دو گروه کلاسیک و طعم دار به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکارسازی ضریب شکست: پایش سطح عرضه - صفحه:79-90

  tick  برآورد اثرات بهداشتی ناشی از آلاینده 2.5 Pm در هوای شهر سمنان در سال 1396 - صفحه:20-33

  tick  بررسی تاثیر کاربرد پلیمرهای بازیافتی بر کیفیت خاک بستر محل های دفن بهداشتی و کنترل آلودگی آبهای زیر زمینی - صفحه:68-78

  tick  بررسی شیوع و دلایل آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شهرستان ساری در سال 1396 - صفحه:34-41

  tick  بررسی مواجهه شغلی کارکنان با بخار ایزوفلوران در اتاق عمل بیمارستان های شهر ساری - صفحه:56-67

  tick  سواد سلامت در جامعه شهری و روستایی بهبهان - صفحه:1-11

  tick  کیفیت خدمات پزشکان عمومی مراکز سلامت جامعه شهر اهواز در سال 1395 - صفحه:12-19

  tick  مروری بر ویژگی های مورفولوژیکی و مارکرهای مولکولی در شناسایی اعضای کمپلکس آنوفل گامبیه و آنوفل استفنسی ناقلین اصلی مالاریا در آسیا و آفریقا - صفحه:42-55
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved