>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1400 - دوره:7 - شماره:4


  tick  اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان نابارور تحت درمان Ivf - صفحه:75-80

  tick  بررسی ارتباط اضطراب با گروهای مختلف جمعیت شناختی سه سال بعد از آسیب تروماتیک مغزی - صفحه:48-58

  tick  بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی در زنان نابارور - صفحه:59-64

  tick  بررسی روند اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان گراش (جنوب استان فارس) طی سالهای 98-1386 - صفحه:39-47

  tick  بررسی مواجهه کارگران جوشکار با فیوم منگنز در یکی از کارخانه های شهرستان آمل - صفحه:15-26

  tick  تاثیر شرایط مختلف فرایند شست و شوی دست بر راندمان کاهش بار باکتریایی و برآورد اقتصادی آن - صفحه:27-38

  tick  شناسایی و ارزیابی ریسک در تاسیسات آب شرب شهر طالقان به روش Fmea (حالات شکست و آنالیز خطرات) در سال 1399 - صفحه:1-14

  tick  مدل یابی کفایت اجتماعی از روی تاب‎آوری با میانجی‎گری سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - صفحه:65-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved